Teenused

Pädevuse ulatus:

 

TST000296, - surveseadmetööd

auru- ja veekatla võimsusega kuni 50MW, surveanuma töörõhuga kuni 39 bar ja torustiku remontimine, ümberehitamine ja paigaldamine.

 

 

 

SSS 1168-19     surveseadme kasutamise järelvaatajale

 

SSS 1172-19     survesedmetööde vastutavale isikule

 

 

 

Projekteerimine:

 

 

Konstruktsioonid, arhitektuurne , välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud, kaugküttesüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.